لیست پروژه ها/بونکر/بونکر های رادیوتراپی، تومو و سایبرنایف اهواز

بونکر های رادیوتراپی، تومو و سایبرنایف اهواز

تعداد بونکر توموتراپی: ۱ عدد

تعداد بونکر رادیوتراپی و سایبرنایف: ۲عدد

سال ساخت: ۱۳۹۶-۱۳۹۷

طراحی و اجرای یک عدد بونکر رادیوتراپی، یک بونکر سایبر نایف و یک بونکر توموتراپی مرکز جامع سرطان اهواز توسط شرکت نگرش پایدار توسعه صورت گرفته است  که ساخت این بونکرها از خرداد ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شده است.