لیست پروژه ها/بونکر/بونکرهای رادیوتراپی مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان بیمارستان امیرالمومنین (ع) – مراغه

بونکرهای رادیوتراپی مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان بیمارستان امیرالمومنین (ع) – مراغه

تعداد بونکرهای رادیوتراپی : ۲ عدد

سال ساخت: ۱۳۹۷-۱۳۹۶

مرکز جامع تشخیصی و درمانی سرطان بیمارستان امیرالمومنین در شهرستان مراغه توسط گروهی از خیَرین در حال ساخت میباشد که شرکت مهندسی نگرش پایدار توسعه؛ به عنوان طراح و مشاور ساخت این بونکرهای رادیوتراپی این مجموعه ایفای نقش میکند.