لیست پروژه ها/مراکز درمان سرطان/مرکز تشخیص و درمان سرطان امید – اهواز

مرکز تشخیص و درمان سرطان امید – اهواز

تعداد بونکر توموتراپی: ۱ عدد

تعداد بونکر رادیوتراپی و سایبر نایف: ۲ عدد

سال ساخت: ۱۳۹۶-۱۳۹۷

طراحی و اجرای یک عدد بونکر رادیوتراپی، یک بونکر سایبرنایف و یک بونکر توموتراپی مرکز جامع سرطان اهواز توسط شرکت نگرش پایدار توسعه صورت پذیرفته که ساخت این بونکرها از خرداد ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شده است. همچنین طراحی این مرکز که شامل بخش های شیمی درمانی، پرتودرمانی، سی تی سیمولاتور، پزشکی هسته ای و آزمایشگاه، بخش جراحی و مراقبت ویژه، کلینیک های تخصصی و بخش های بستری میباشد بر عهده ی این شرکت بوده است.