ویلای مسکونی – زیبادشت – کرج

طراحی فاز 1و2، محوطه سازی، کلبه، آلاچیق و ...

نظارت عالیه بر اجرای پروژه

۳۱ شهریور،۱۳۹۸

مجموعه مسکونی جمال آباد

اجرای مجموعه مسکونی،حسینیه و محوطه آن

۳۱ شهریور،۱۳۹۸