مرکز تشخیص و درمان سرطان امید – اهواز

تعداد بونکر توموتراپی: 1 عدد

تعداد بونکر رادیوتراپی و سایبر نایف: 2 عدد

سال ساخت: 1396-1397

طراحی و اجرای یک عدد بونکر رادیوتراپی، یک بونکر سایبرنایف و یک بونکر توموتراپی مرکز جامع سرطان اهواز توسط شرکت نگرش پایدار توسعه صورت پذیرفته که ساخت این بونکرها از خرداد ماه سال 1396 آغاز شده است. همچنین طراحی این مرکز که شامل بخش های شیمی درمانی، پرتودرمانی، سی تی سیمولاتور، پزشکی هسته ای و آزمایشگاه، بخش جراحی و مراقبت ویژه، کلینیک های تخصصی و بخش های بستری میباشد بر عهده ی این شرکت بوده است.

۴ اسفند،۱۳۹۷

  بونکر رادیوتراپی و براکی تراپی موسسه خیریه یاس – کرمان

تعداد  بونکر رادیوتراپی: 2 عدد

تعداد بونکر براکی تراپی: 1 عدد

انجمن مردم نهاد خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان "یاس کرمان" براساس اهداف تعریف شده در اساسنامه و عنایت به گسترش بی رویه بیماری مهلک سرطان برای دستیابی جامعه به سلامت و بهداشت، زمینی در جاده هفت باغ، کیلومتر 1+350 بمنظور ساخت مرکز جامع سرطان در نظر گرفته است.

طراحی و مشاوره ی ساخت این مجموعه بر عهده ی شرکت نگرش پایدار توسعه می باشد.

۱ مرداد،۱۳۹۷