لیست پروژه ها/بونکر/بونکر HIGH ENERJY مرکز رادیوتراپی بهنام دهش پور بیمارستان شهدای تجریش- تهران

بونکر HIGH ENERJY مرکز رادیوتراپی بهنام دهش پور بیمارستان شهدای تجریش- تهران

تعداد بونکرها: ۱ عدد

سال ساخت: ۱۳۹۴

بیمارستان شهدای تجریش واقع در شمال تهران، مرکز درمان سرطان های توده جامد :کبالت تراپی، رادیوتراپی با شتابدهنده خطی ، رادیوتراپی درون حفره ای ، سیمیلاتور، مولدینگ و شیمی درمانی می باشد .

بخش رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان شهدای تجریش ، با توجه به حضور موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ۷۶ در این بخش، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی (اصل خصوصی سازی) به این موسسه واگذار گردید تا بتواند همانند گذشته با استفاده از کمک خیرین برای ابقاء و ارتقاء این بخش از طریق ایجاد فضا و تجهیزات و پرسنل درمانی،کیفیت و کمیت خدمات درمان را افزایش دهد . بدین منظور دستور ساخت بونکر رادیوتراپی چهارم این مجموعه صادر گردید که ساخت این بونکر در تابستان ۱۳۹۵ به اتمام رسید .