لیست پروژه ها/بونکر/بونکرهای رادیوتراپی ، توموتراپی ، سایبر نایف بیمارستان برکت- تهران

بونکرهای رادیوتراپی ، توموتراپی ، سایبر نایف بیمارستان برکت- تهران

تعداد بونکر رادیوتراپی: ۳ عدد

تعداد بونکر توموتراپی: ۱ عدد

تعداد بونکر سایبر نایف: ۱ عدد

تعداد بونکر براکی تراپی: ۲ عدد

سال طراحی: ۱۳۹۸

بیمارستان بزرگ برکت به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین بیمارستان‌های کشور با ۳۰۰ هزار مترمربع بنا در غرب تهران در حال ساخت است. بخش پرتو درمانی شامل ۳ بونکر رادیوتراپی و یک توموتراپی و یک سایبر نایف و دو براکی تراپی به همراه بخش های  پشتیبانی در زیرزمین چهارم پیش بینی شده است. طراحی فضاهای مذکور و نظارت ساخت بونکر ها به عهده ی مجموعه نگرش پایدار توسعه می باشد.