لیست پروژه ها/بونکر/بونکرهای رادیوتراپی و براکی تراپی بیمارستان بقیه الله- تهران

بونکرهای رادیوتراپی و براکی تراپی بیمارستان بقیه الله- تهران

تعداد بونکر رادیوتراپی: ۴ عدد

تعداد بونکر براکی تراپی: ۱ عدد

سال طراحی: ۱۳۹۸

طراحی ۴ عدد بونکر رادیوتراپی با انرژی بالا و یک عدد بونکر براکی تراپی این بیمارستان به عهده شرکت نگرش پایدار می باشد.