لیست پروژه ها/مراکز درمان سرطان/  بونکر رادیوتراپی و براکی تراپی موسسه خیریه یاس – کرمان

  بونکر رادیوتراپی و براکی تراپی موسسه خیریه یاس – کرمان

تعداد  بونکر رادیوتراپی: ۲ عدد

تعداد بونکر براکی تراپی: ۱ عدد

انجمن مردم نهاد خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان “یاس کرمان” براساس اهداف تعریف شده در اساسنامه و عنایت به گسترش بی رویه بیماری مهلک سرطان برای دستیابی جامعه به سلامت و بهداشت، زمینی در جاده هفت باغ، کیلومتر ۱+۳۵۰ بمنظور ساخت مرکز جامع سرطان در نظر گرفته است.

طراحی و مشاوره ی ساخت این مجموعه بر عهده ی شرکت نگرش پایدار توسعه می باشد.