اخبار/معرفی فازهای طراحی پروژه

معرفی فازهای طراحی پروژه

در این نوشته درباره فازهای طراحی در هر پروژه سخن خواهیم گفت. اساسا هر پروژه دارای سه فاز اصلی طراحی است.

فاز صفر:

فاز صفر به مرحله جمع آوری اطلاعات، تهیه نقشه های سایت پلان و تحلیل سایت، شرایط اقلیمی، خواسته ها و نیازهای شخصی کارفرما و … گفته می شود. این مرحله حالت تحقیقات میدانی و مطالعاتی داشته و می تواند با توجه به وسعت پروژه و نوع آن زمان بیشتری را طلب کند.

فاز یک:

نقشه های فاز یک برای معرفی پروژه، نحوه ی استقرار ساختمان، روابط فضاها با یکدیگر و نحوه چینش آنها و … کاربرد داشته و مبنای ارزیابی و تصمیم گیری کارفرما و سرمایه گذار پروژه است. نقشه های فاز یک فاقد دقت و اطلاعات لازم برای اجرای ساختمان است. برای مثال، در آن نوع فونداسیون‌ها، ابعاد ستون‌ها، مسیر لوله‌ها، جنس دیوارها، مصالح کف سازی، جنس و جزئیات درها و پنجره‌ها، محل استقرار لامپ‌ها و …مشخص نیستند. بههمیندلیل،برایاجرای هر ساختمان با استفاده از نقشه‌های فاز یک، نقشه‌های اجرایی (فاز دو) آنرا تهیه می‌کنند.

فاز دو:

نقشه های فاز دو با استفاده از نقشه های فاز یک که به تایید کارفرما رسیده است، به صورت اجرایی تهیه می شود. نقشه های فاز دو شامل نقشه های اجرایی معماری، نقشه های اجرایی سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی می شود که تمام جزئیات اجرایی و دیتیل های لازم در آنها آورده شده است. تهیه نقشه های فاز دو علاوه بر مهندس معمار به مهندس عمران و مکانیک و برق نیاز داشته و کنترل و هماهنگی این نقشه ها زیر نظر مهندس معمار صورت می پذیرد و به عنوان نقشه‌های اجرایی ساختمان در اختیار برنامه ریزان و مجریان پروژه قرار می‌گیرد .

مشخصات نقشه‌های فاز دو:

۱-نقشه‌های فاز دو معماری

مشخصات کامل مصالح و جزئیات اجرایی قسمت‌های مختلف ساختمان توسط مهندس معمار طراحی می شود.

۲- نقشه‌های فاز دو سازه

مهندس محاسب به معرفی مشخصات فونداسیون ها، ستون‌ها ، تیرها و پوشش سقف‌ها و … می پردازد.

۳– نقشه‌های تاسیسات مکانیکی

مهندس مکانیک به معرفی سیستم آب رسانی ، دفع فاضلاب ، نحوه ی گرمایش و سرمایش و … می پردازد .

۴- نقشه‌های تأسیسات الکتریکی

مهندس برق به معرفی سیستم روشنایی، کلید و پریز، تلفن ساختمان و … میپردازد .