اخبار/اهمیت توجه به روند بهبود بیماران در طراحی مراکز درمانی

اهمیت توجه به روند بهبود بیماران در طراحی مراکز درمانی

درک مطلوب از روند بهبود بیماران، نقطه شروع ایجاد ایده‌ها برای طراحی مراکز درمانی به شمار می‌رود. توجه به محدودیت‌ها در روند درمان و بهبود بیماران و درک مناسب از محیطی که برای بهبود بیماران اثربخش و مثبت باشد نیز بر این مرحله از کار موثر است.

از مهمترین فعالیت‌های طراحان فضایی مانند یک بیمارستان، ایجاد چک‌لیستی از روند درمان و بهبود بیماران است. با بازشناسی دقیق روند طی شده توسط بیماران در این مرحله و شناسایی تنگناها در روند درمان و بهبود، می‌توان درک بهتری از شرایط داشت و خلاقیت‌های مرتبط را بهتر شکل داد. به علاوه، با بازشناسی این تنگناها و ارتباطشان با منابع مشکل، می‌توان ریشه مشکلات بالقوه را شناخت و بخش اعظمی از آنها را با توجه به طراحی محیط، مرتفع کرد.

برای مثال، بیماران در بیمارستان‌ها برای استراحت به فضایی آرام و فارغ از سر و صدا، استرس و اضطراب نیاز دارند. پس طراحی محل استراحت بیماران در موقعیتی که دورتر از کلیه صداهای داخل و بیرون محیط باشد، ضرورت دارد. سر و صدا به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی روند درمان تاثیر منفی می‌گذارد.

با توجه به این مهم، ایده‌های خلاقانه برای طراحی چنین محیط‌هایی باید با توجه به کاهش حداکثری سر و صدا، طرح شوند و تاثیر نهایی روی معماری ساختمان متمرکز می‌شود.

در جایگاه یک طراح، طرح خلاقانه شما می‌تواند روند بهبود بیمارانی که به آن بیمارستان مراجعه می‌کنند را بهبود بخشد. این مساله، توجه ویژه طراحان به روند درمان و بهبود بیماران را می‌طلبد. توجه به این مساله به طراحان یاد می‌دهد با شناسایی دقیق همه زوایا و نکات موثر در طراحی محیط و تاثیرپذیری ساکنان از محیط طراحی شده، اقدام به کشف راه‌حل‌ها و ایجاد بهترین فضا برای ساکنان نهایی کنند.

با توسعه روند تحقیق و بازشناسی روند بهبود و درمان بیماران، می‌توان زوایای هر چه بیشتری را در مسیر طراحی فضاهای مرتبط روشن کرد. بدین ترتیب می‌توان برای تک تک بیماران بر اساس نوع بیماری و روند درمان و بهبودی که باید طی کند، فضایی متفاوت و مطلوب طراحی نمود. بنابراین می‌توان گفت که فضای یک شفاخانه تا حد امکان باید بسته به روندهای مذکور طراحی و ساخته شود.

خلاقیت واقعی، وقتی اتفاق می‌افتد که شما ایده‌های خود را بسته به نیازهای ساکنان یا مراجعان ساخته و طرح‌های خود را با توجه به آنها تکمیل کنید. و در این مورد خاص، توجه به روندها، کارسازترین راه‌حل برای بهترین و کاربردی‌ترین طراحی‌ها خواهد بود.

ایده‌های خلاقانه برای طراحی مراکز درمانی، باید با توجه به کاهش حداکثری سر و صدا، طرح شوند و تاثیر نهایی روی معماری ساختمان متمرکز می‌شود.